Vodos d.o.o. Profesionalan tim kakav tražite!

Montaža i održavanje uređaja za pročišćavanje, distribuciju i dezinfekciju svih vrsta voda

Naše reference

Provjerite naše reference zadovoljnih klijenata i uvjerite se
zašto smo najbolji izbor za Vas!

AGROKOR D.D.
Belje d.d. – svinjogojske farme: Brod Pustara, Haljevo, Darda 1, Kozarac, Malo Kneževo, Gaj-Podlugovi, Sokolovac, Gradec
farme muznih krava: Topolik, Mitrovac, Čeminac, Karanac

PIK Vinkovci d.d.
svinjogojske farme: Čeretinci, Andrijačevci 1, Andrijaševci 2

VUPIK d.d.
svinjogojske farme: Bobota, Pačetin, Ovčara

ŽITO GRUPA:
1. Farma koka nesilica Vuka d.o.o.
2. Farma muznik krava Orlovnjak d.o.o.
3. Farma muznih krava Mala Branjevina d.o.o.
4. Krndija d.o.o. – farma muznih krava
5. Novi Agrar d.o.o. Osijek
6. Mašta d.o.o.
7. Nucleus d.o.o.
8. Tvornica ulja Čepin d.d. Čepin

Žito d.o.o. : – svinjogojska farma Slašćak
– svinjogojska farma Velika Branjevina
– svinjogojska farma Lužani

Simental-commerce d.o.o farma teladi Tenja
– filtracija vode (uklanjanje željeza, mangana i amonijaka iz vode)

Hrvatske Šume
lovačke kuće: Zlatna Greda, Monjoroš, Ćošak Šume, Hladnjača Tikveš
– filtracija vode i omekšavanje

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za Kemiju
– proizvodnja DEMI vode za potrebe laboratorija

Dom Zdravlja Županja
– proizvodnja DEMI vode za potrebe hemodijalize

Medicinsko-biokemijski laboratorij Bojčić-Vlainić
– proizvodnja DEMI vode za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija

 

Ostali zadovoljni klijenti:
Turkalj Meister d.o.o. Osijek
TM Bau d.o.o. Osijek
Pekarstvo Kadulja d.o.o. Darda
Gradnja d.o.o. Osijek
Čvorkovac – vodne usluge d.o.o. Dalj
Dom za starije i nemoćne Osijek
Općina Čepin
Index d.o.o. Darda
Športski objekti d.o.o. Osijek
Gumi Major d.o.o. Osijek
Agrigenetics d.o.o. Osijek
ENERGO-INSTAL d.o.o. Vukovar
Dentalni laboratorij Goran Stipić Čepin
Orking d.o.o. Osijek
OŠ Vladimira Nazor Komletinci
Fungus Panonia d.o.o. Donji Miholjac
Višnja Panonia d.o.o. Magadenovac
PZ MILK-AGRO Ivanovac
Centar za unapređenje stočarstva d.o.o. Antunovac
Nucleus d.o.o. Osijek
Čičak d.o.o. Valpovo
….i mnogi drugi

 

Trenutno montirano cca 80 omekšivača raznih kapaciteta na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Svi omekšivači se sustavno održavaju i opskrbljuju tabletiranom soli po potrebama korisnika!

Forgot Password